Rakennusala

Epäsuorien kustannusten sekä hankinta- ja toimittajaratkaisujen optimointia

Nopeatempoisella ja mielenkiintoisella rakennusalalla kaikenlaiset ja kaikenkokoiset organisaatiot toimivat kovan paineen alla. Markkinoiden vaatimuksiin vastaavilla toimijoilla on kuitenkin runsaasti mahdollisuuksia ja potentiaalia menestykseen.

Organisaation haasteena voi olla esimerkiksi innovatiivisten toimittajien löytäminen, muutokselle avoimena pysyminen tai ketterän toimintatavan käyttöönotto. Innovatiivisten sopimuksien kehittäminen ja asiakkaan konsultointi kestävien, mitattavien ja rahoille vastinetta antavien sopimuksien aikaansaaminen voi olla myös haaste.

Kyseessä on ala, jossa ihmisten välistä vuorovaikutusta pidetään usein edellytyksenä asioiden etenemiselle. Teknologia mahdollistaa alan toiminnan ja kehittymisen, ja sen tuomien etujen ohittaminen voi olla turmiollista. Teknologiaan positiivisesti suhtautuvat ja sitä innokkaat hyödyntävät taas voivat saada kilpailuedun. Hyvin suunniteltu ja organisaation menestykseen tähtäävä liiketoiminnan strateginen suunnitelma tuo mukanaan monia etuja, joihin kuuluu mm. moderni yhtenäistetty lähestymistapa asiakkuuksien hankkimiseen, hoitamiseen ja tietenkin säilyttämiseen.

Samalla kun markkinatilanne muuttuu yhä epävakaammaksi, liiketoiminnan kustannukset jatkavat kasvuaan. Tulevien kuukausien tai jopa vuosien epävarmuuden vuoksi on ratkaisevan tärkeää, että yritykset hoitavat kustannusten hallinnan huolellisesti.

Lataa rakennusalan oppaamme!

Tutustu oppaamme avulla, kuinka ERA:n asiantuntijat voivat auttaa innovatiivisilla ratkaisuilla. Opas tarjoaa myös näkökulmia ja ratkaisuja rakennusalan haasteisiin.

Sähköpostiosoitteesi

"Toimitusketjun heikkouksia ja säröjä vastaan voidaan taistella digitalisaatiota ja automaatiota hyödyntämällä."

Lue lisää meistä ja toiminnastamme

Keitä olemme