Expense Reduction Analystsin asiantuntijat aloittivat toimintansa Lunawoodin kanssa vuonna 2016. Nopeasti kasvanut Lunawood halusi kustannuksien lisäksi tarkastella omaa toimintaansa ja kehittää sitä. Expense Reduction Analystsin asiantuntijoiden tarkastelun kohteena oli erityisesti vientilogistiikka.

Lunawood on lämpökäsitellyn puun globaali markkinajohtaja ja pioneeri. Vuonna 2000 perustettu Lunawood työllistää 90 ammattilaista Suomessa ja tärkeimmissä vientimaissa ja vuonna 2018 yrityksen liikevaihto oli 45 miljoonaa euroa.

Nopean kasvun myötä kaivattiin ulkopuolista asiantuntijaa

Nopean kasvun myötä Lunawood halusi selvittää, ovatko toimintatavat aidosti järkeviä ja kustannustehokkaita. Tarkastelun kohteeksi valittiin logistiikka, sillä se on merkittävä, vuositasoltaan miljoonaluokan kuluryhmä, jonka tarpeet elävät jatkuvasti.

–Toiminnallamme halusimme myös lisätä kulujen läpinäkyvyyttä ja sen myötä helpottaa kustannusten hallintaa, sanoo Expense Reduction Analystsin asiantuntija Martti Kiijärvi.

Uusia sopimusmalleja asiantuntijuuden myötä

Lunawoodin asiat olivat lähtökohtaisesti hyvin. Expense Reduction Analystsin asiantuntijoiden toiminta toi kuitenkin kaivattua varmuutta Lunawoodin menetelmien toimivuudesta. Tarkastelun seurauksena Lunawood myös uudisti rahdinkuljetussopimuksiaan merkittävästi.

–Expense Reduction Analystsin toiminta loi ryhtiä ja varmuutta meidän omaan tekemiseemme ja yhteistyöhön palveluntoimittajien kanssa, kertoo Lunawoodin COO Matti Lehmuskorpi.

–Lunawoodin asiat olivat jo projektin alkaessa hyvällä mallilla. Autoimme kuitenkin luomaan uudenlaiset sopimushinnoittelumallit toimittajien kanssa, sekä luomaan selkeän ja yksinkertaisen raportointimallin yrityksen johdolle. Projektin aikana uudistimme myös rahdinkuljetussopimuksia ja toimintamalleja, sanoo Expense Reduction Analystsin asiantuntija Kari Mattila.

Pitkäaikaisia hyötyjä

Projektin avulla saavutetut hyödyt eivät suinkaan loppuneet projektin päättymiseen. Yhteistyön suhteen Lunawood halusi kehittää toimintaansa kokonaisvaltaisesti eikä keskittyä pelkästään kustannussäästöjen löytämiseen.

–Kustannussäästöjen löytymisen lisäksi on todella arvokasta, että saimme varmuuden toimintatapojemme toimivuudesta. Kun vaihtoehdot on käyty perusteellisesti läpi, on toimintamme jatkaminen entistä sujuvampaa ja varmempaa, sanoo Lehmuskorpi.

Lue lisää ERA:n yhteistyöstä Lunawoodin kanssa.