Digitalisoituva liiketoiminta ja sen kehittäminen asettavat nousupaineita ICT-kustannuksiin. Nousukaudella kustannuksia nostaa myös resurssien lisääntyvä kysyntä, eikä kustannusten hallintaa tyypillisesti ajatellakaan niin paljon kuin laskukaudella. Kuitenkin nyt on oikea aika ottaa niskalenkki ICT-kustannuksista, jotta varmistetaan tuleva kilpailukyky.

Uusien teknologioiden yleistyminen tarjoaa yrityksille monenlaisia mahdollisuuksia rakentaa täysin uutta kilpailuetua ja merkittävän lisäarvon tuottamista asiakkaille. Tällaisia teknologioita ovat esimerkiksi nyt jo paljon esillä olevat asioiden internet (IoT), lohkoketjut, koneoppivat järjestelmät ja keinoäly. Yrityksen haasteena on löytää varat, joilla panostetaan digitalisaation mahdollistamiin uusiin liiketoimintamalleihin ja kilpailukyvyn kasvattamiseen tulevaisuudessa. Tämä on koko organisaation johdon yhteinen asia, jossa bisnesjohto tekee päätökset liiketoiminnan kehittämisestä, tietohallinto etsii tähän soveliaat ratkaisut ja talousohjaus arvioi kustannustehokkuutta.

ICT-johdon kannalta haaste on kaksipuolinen. On pidettävä huolta sekä uudesta että vanhasta. CIO:n pitää panostaa uudenlaista liiketoimintaa mahdollistavaan tietotekniikkaan, ja toisaalta on huolehdittava jo olemassa olevaa liiketoimintaa tukevan tietotekniikan ylläpidosta. Molempiin uppoaa rahaa, ja monissa yrityksissä uudesta kasvusta ja vanhan ylläpidosta pitäisi selvitä ICT-budjettia kasvattamatta.

ICT-kustannusten hallinnassa huomiota kannattaa suunnata myös tuki- ja ylläpitokustannusten vähentämiseen Näistäkin voi löytää merkittäviä säästömahdollisuuksia. Kohteet löytyvät tapauskohtaisesti ICT-kapasiteetin ja -palveluiden hankinnoista. Pilvipalveluiden yleistymisen myötä olemme myös tilanteessa, jossa it-kustannuksia voidaan hallita uudella tavalla ja saada palveluna toimintoja, jotka ovat aiemmin vaatineet laite- ja ohjelmistoinvestointeja.

Tavoitteena voi olla siirtää ICT-budjetin painopistettä yleisistä ICT-tukikustannuksista uuden kehittämiseen ja siten osaltaan hakea liikkumavaraa investointeihin.

ICT-kustannusten muutospaine liiketoiminnan digitalisaatiossa

Meillä Expense Reduction Analysts:lla on kokemusta Suomessa ICT-kustannusten hallinnasta vuosien ajalta ja olemme saavuttaneet merkittäviä säästöjä asiakkaillemme niissä. Esimerkkinä vaikka konserni, jossa puhelinpalvelukeskuksen keskittämisellä saavutettiin 30% säästö tietoliikennekustannuksissa ja palvelutason nousu asiakkaille parantuneen saavutettavuuden kautta.

Toimintaprosessiimme kuuluu aina, että analysoimme ja teemme yhteenvedon nykytilanteesta, etsimme ja kilpailutamme markkinoiden parhaat vaihtoehdot juuri asiakkaamme tarpeeseen räätälöityinä ja annamme suosituksemme. Olemme myös mukana implementoimassa uusia yhteistyösuhteita asiakkaidemme ja tavaran- ja palvelutoimittajien kanssa sekä seuraamme kustannusten kehitystä kahden vuoden ajan hankinnasta.

ICT-kustannusten hallinnassa oleellista onkin jatkuva seuranta. Kun ratkaisut on löydetty ja niiden mukaisia toimenpiteitä tehty, on tärkeää, että kehitystä seurataan pitkällä aikajänteellä ja varmistetaan näin tavoitteiden saavuttaminen.

Lataa tästä maksuton esitteemme ICT-kustannusten hallinnasta.