Yksi Expense Reduction Analysts:in tekemien kulutarkastelujen suosittuja kohteita on tuotannon ja kunnossapidon pientarvikkeet, englanniksi MRO – Maintenance, Repair and Operations. Olemme nyt julkistaneet white paperin, jossa käydään läpi MRO-hankintojen perusteet ja miten eri tavoin tuotannon ja kunnossapidon tarvikkeiden hankintoja voidaan optimoida etsittäessä parannuksia liiketoiminnan suorituskykyyn.

MRO – Tuotannon ja kunnossapidon tarvikkeet -white paper sisältää näiden tuotteiden määritelmästä lähtien MRO-arvoketjun ja kustannussäästömahdollisuuksien esittelyn. Hyviä hankintakäytäntöjä hyödyntäen käyttöpääomaa pystytään alentamaan. Esittelemme myös näkemyksen mihin suuntaan moderni MRO:n hallinnan kehittäminen on markkinoilla alkanut edetä.

Tämä white paper on syntynyt ERA:n partnereiden Bob Johnsonin, Jyrki Ikosen ja Jussi Nurmisen yhteistyönä. Bob Johnsonilla on takanaan yli 30 vuoden menestyksekäs ura englantilaisen elintarviketeollisuuden palveluksessa. Jyrki Ikonen on työskennellyt ennen ERA-uraa vuosikymmenten ajan eri puu- ja metalliteollisuuden yrityksissä hankinta- ja projektinjohtotehtävissä. Jussi Nurmisen tausta taas on yli 30 vuotta kone- ja laiterakennuksen johto- ja myyntitehtävissä. Näistä lähtökohdista syntynyt dokumentti antaa monipuolisen kuvan tuotannon ja kunnossapidon tarvikkeista. Se myös antaa neuvoja miten näitä tarvikkeiden hankintoja voidaan optimoida eri tavoin.

Lataa oma kopiosi dokumentista