Pandemia nosti toimitusketjut ennennäkemättömällä tavalla yleiseen tietoisuuteen. Kun valmistustoiminnot ja tavaravirrat häiriintyivät, olemassa olevien toimitusketjujen heikkoudet korostuivat.

Kuluneiden parin vuoden aikana organisaatioiden on täytynyt määritellä toimitusketjustrategiansa ja -prosessinsa aivan uudelleen ja sopeuttaa ne korona-aikaan. McKinseyn vuotta 2020 koskevassa tutkimuksessa 93 % toimitusketjuista vastaavista johtajista kertoi aikovansa muuttaa toimitusketjujaan parantamalla niiden ketteryyttä ja häiriönsietoa tulevaisuutta varten.

Miten toimitusketjut ovat sitten muuttuneet pandemian käynnistymistä seuranneena vuonna, ja ovatko yritykset onnistuneet parantamaan toimitusketjujen häiriönsietoa?
Miten pandemia on vaikuttanut toimitusketjuihin?

Mikään toimiala ei ole säästynyt maailmanlaajuisen koronapandemian vaikutuksilta. Verkkokaupan kysynnän kasvettua viime vuosina eksponentiaalisesti toimitusketjujen epävakaus oli kuitenkin ongelma, joka vaati huomiota jo ennen pandemiaa.

Koronan ja brexitin aiheuttamat ongelmat ovat vain kiihdyttäneet viime vuosien muutoksia.

Pandemian aiheuttamien rajoitusten vuoksi yrityksillä on ollut kuitenkin myös seuraavia haasteita:

  • kysyntä- ja tarjontatasojen heilahtelu
  • matkustusrajoitukset
  • työvoiman väheneminen sairauslomien ja karanteenien vuoksi
  • valmistuksen keskeytykset

Miten organisaatiot ovat reagoineet näihin ongelmiin, ja millaisia pitkän aikavälin muutoksia on tehty koronapandemian myötä?

Varastojen muutokset

Tarkasti ajoitetut toimitusketjuprosessit ovat palvelleet yrityksiä hyvin vuosikymmeniä, ja niiden ansiosta yritykset ovat voineet mukautua kysynnän muutoksiin ja pysyä ketterinä. Tämän toimintamallin heikkoudet kuitenkin paljastuivat, kun pandemia muutti tarjontaa ja kysyntää nopeasti eivätkä monet organisaatiot pystyneet varastojen puutuessa vastaamaan kysyntään.
McKinseyn mukaan 92 % tutkimukseen osallistuneista yrityksistä oli viime vuonna tekemässä fyysisiä muutoksia toimitusketjuihinsa, ja 42 % oli kasvattamassa varastojaan toimitusketjun eri vaiheissa.

Alueellistaminen

Muihin fyysisiin muutoksiin kuuluu esimerkiksi toimitusketjujen monipuolistaminen paikallistamalla ja alueellistamalla verkostoja.

38 % yrityksistä priorisoi tämän muutoksen, mutta todellisuudessa vain 25 % toteutti muutoksia toimitusketjun alueellistamiseksi vuonna 2021. Tästä näennäisestä täytäntöönpanovajeesta huolimatta alueellistaminen on jatkossa edelleen oleellista, ja 90 % osallistujista odottaa alueellistavansa toimitusketjujaan jollakin tavalla tulevien kolmen vuoden aikana.

Riskinhallintaprosessien vahvistaminen

Yksi tärkeimmistä toimitusketjujen haasteita koskevista keskusteluista koskee riskinhallintaa. Monet organisaatiot olivat varautuneet valitettavan huonosti pandemian vaikutuksiin, sillä niillä ei ollut tehokasta riskinhallintastrategiaa.

Ohjelmistotyökalut ja uusien käytäntöjen käyttöönotto ovat auttaneet ymmärtämään heikkouksia, mutta monia muutoksia on edelleen tehtävä toisen ja kolmannen tason toimittajien riskien arvioimiseksi.

Analytiikka ja digitaaliset suunnittelutyökalut

Edistyneen analytiikan käyttö on lisääntynyt, ja monille yrityksille se on keskeinen apukeino toimitusketjua koskevien päätöksentekoprosessien parantamiseen.

Analytiikan avulla toimitusketjusta saadaan tarkka ja reaaliaikainen käsitys, ja sen avulla on myös sujuvoitettu siirtymää etätyöhön, sillä digitaaliset työkalut auttavat parantamaan näkyvyyttä ja tarjoavat tarkan kuvan toimitusketjun tehokkuudesta.

McKinseyn tutkimuksessa todettiin, että 71 % yrityksistä, jotka kertoivat ongelmista koronakriisin aikana, ovat nyt lisäämässä edistyneen analytiikan käyttöä.

Digitalisaatio ja automaatio

Organisaatiotason digitaalisten muutosten lisäksi muutoksia tehdään tällä hetkellä myös muiden elementtien digitalisoimiseksi niin, että toimitusketjun kaikki osat ovat yhteydessä verkkoon.

Digitalisaatio leviää nyt kaikille osa-alueille – mukaan lukien suunnittelu, hankinta, valmistus ja logistiikka – jotta voidaan varmistaa mahdollisimman tehokkaat päätökset ja heikkouksien varhainen tunnistaminen.

Organisaatioiden on pidettävä yllä tätä muutosvauhtia ja jatkettava investointeja uusiin teknologioihin, kuten varastojen automaatioon ja tekoälyyn, jos ne haluavat parantaa tehokkuuttaan ja häiriönsietoaan.

Toimitusketjun työntekijöiden uudelleenkoulutus

Digitalisaation merkityksen kasvaessa yritykset pitävät työntekijöidensä uudelleenkoulutusta yhä tärkeämpänä. Digitaitojen puute estää monia organisaatioita toteuttamasta teknologisia muutoksia tehokkaasti.

Työntekijät ovatkin välttämätöntä kouluttaa käyttämään ja tulkitsemaan digitaalisia teknologioita. Vain 1 % tutkimukseen osallistuneista kertoi yrityksessään olevan riittävästi digiosaamista vuonna 2021, joten uudelleenkoulutuksen merkityksen voidaan odottaa kasvavan entisestään.

Kestävät toimitusketjut

Monet yritykset ottavat tilanteen mahdollisuutena tulla takaisin entistä vahvempana ja ryhtyä toimeen myös kestävyystavoitteiden saavuttamiseksi.

Toimitusketjujen kestävyys on tärkeämpää kuin koskaan, sillä niin osakkeenomistajat kuin kuluttajatkin haluavat nyt näyttöä merkityksellisistä muutoksista ja entistä ympäristöystävällisempien käytäntöjen kehittämisestä.

Kun toimintoja tehostetaan, myös tuottavuus paranee. Tämä mahdollistaa aiempaa kilpailukykyisemmän ja tehokkaamman toimitusketjun, joka on parhaassa tapauksessa myös vähemmän altis riskeille.
Vaikka toimitusketjuihin on tehty pandemian aikana tärkeitä muutoksia, paljastuneiden haavoittuvuuksien korjaamiseksi voidaan tehdä vielä paljon.

Toimitusvajeet ja logistiikan rajat aiheuttavat edelleen päänvaivaa huolimatta radikaaleista toimista ja muutoksista, joita toimitusketjuista vastaavat johtajat ovat viime kuukausina tehneet. Edistyminen on ollut ehkä odotettua hitaampaa, mutta sitä kuitenkin tapahtuu edelleen, ja pitkäkestoiset muutokset ovat juurtumassa toimitusketjuihin.

Expense Reduction Analysts:in tiimi on auttanut lukemattomia yrityksiä niiden pyrkiessä mukautumaan pandemiasta johtuviin ajankohtaisiin ongelmiin. Ota yhteytä, niin selvitämme, miten voimme auttaa sinun organisaatiotasi.