Printti- ja digimarkkinoinnin toteutuksien tekijä Grano on viime vuosien aikana kasvanut nopeasti myös yritysostojen kautta. Grano halusi yhtenäistää toimipisteidensä ICT-infrastruktuuria ja samalla tarkastaa verkko- ja mobiilipuolen kustannukset. Lähtötilanteessa pelkästään dataverkoissa oli 5–6 toimittajaa, joten säästöjen lisäksi toimintaa haluttiin yhtenäistää.

Nopeasti laajentunut ja myös yhteistyön aikana kasvanut Grano oli yhteistyön alussa tilanteessa, jossa pelkästään dataverkoissa oli useita palvelutoimittajia, joten säästöjen lisäksi toiminnan yhtenäistäminen oli tärkeä osa projektia. Expense Reduction Analystsin asiantuntijat keräsivät ja analysoivat lähtötilannetiedot, tekivät tarjouspyynnöt ja lopulta vertailivat saatuja tarjouksia. Tarkasteluissa keskityttiin yritysverkkoon, verkon tietoturvaratkaisuun ja mobiilipalveluihin.

–Projektin alkaessa kartoitimme lähtötilanteen ja tulevaisuuden tarpeet. Kiinnitimme huomiota erityisesti siihen, kuinka Grano voi varautua yrityksen kasvuun, Expense Reduction Analystsin asiantuntija Aku Kinnunen kertoo.

–Tarjouskilpailun lisäksi asiantuntijoiden apu helpotti sopimusten hallinnassa. Kun liittymiä ja palveluita on paljon, ovat sopimuspykälien erot merkittäviä ja siinä Expense Reduction Analystsin asiantuntijoiden kokemus todella auttoi. Toimittajariippumattomuus ja laajojen kokonaisuuksien hallitseminen edistivät parhaiden sopimuksien syntymistä, kertoo Granon tietohallintojohtaja Petri Helin.

Parhaat tulokset jatkuvalla seurannalla

Expense Reduction Analystsin toiminta Granon hyväksi ei päättynyt oikeanlaisten sopimuksien löytymiseen, vaan lisäksi palveluntarjoajien käyttö- ja laskutusraportteja analysoitiin säännöllisesti. Analyysista on suuri apu, kun liittymiä on paljon ja muutostarve on jatkuvaa.

–Granon oma IT-osaaminen on huippuluokkaa, mutta asiantuntevalla ulkoisella lisäresurssilla vapautettiin heidän aikaansa haastaviin integraatioprojekteihin, sanoo Expense Reduction Analystsin asiantuntija Martti Kiijärvi.

Ei pelkästään kustannussäästöjä

Expense Reduction Analystsin asiantuntijat eivät keskity pelkästään säästöihin, vaan toiminta voi liittyä myös liiketoiminnan kehittämiseen. Esimerkiksi ICT-kustannuksien ennustettavuutta voidaan parantaa ja siten helpottaa yrityksen laajentumista.

Lue lisää ERA:n yhteistyöstä Granon kanssa.