Kustannustietoisuus ja kustannusten hallinta ovat tärkeimpiä juttuja yrityksille. Kun niitä parannetaan, useimmilla on vain voitettavaa, sanoo Gardner Denverin entinen toimitusjohtaja, juuri Expense Reduction Analystsilla (ERA) partnerina ja erityisesti valmistavan teollisuuden asiantuntijana aloittanut Jussi Nurminen.

Hän toteutti itse yritysjohtajana ydinliiketoimintaan kuulumattomien kulujen tarkastusprojektin ERA:n konsultin kanssa ja sanoo, että palvelu oli paitsi tuloksekas, myös vaivaton ja toimiva.

Useat yritykset eivät ehdi kiinnittää riittävästi huomiota epäsuoriin kustannuksiin. Tyypillisiä kulueriä ovat kaikilla toimialoilla esimerkiksi pankki- ja rahoituspalvelut, vakuutukset, ICT-palvelut, toimitilapalvelut. Teollisuusyrityksissä tuotannon tarvikkeet, rahti- ja pakkauskulut, työvaatteet, energia. Ne on helppo antaa ulkopuolisen asiantuntijan tarkasteltaviksi.

ERA on erikoistunut yritysten ydinliiketoimintaan kuulumattomien kustannusten hallintaan. Asiantuntijat analysoivat, mistä yrityksen kulut koostuvat, sekä auttavat kilpailuttamaan ja valitsemaan palvelun- ja tavarantoimittajat. He myös seuraavat säästöjen toteutumista vähintään kahden vuoden ajan. Konsulttien palkkio määräytyy toteutuneen ja mitatun säästön perusteella.

Toiminta on tehokasta: asiantuntijat tuntevat kunkin toimialan, kuluryhmän ja toimittajat. Kuluryhmiä on yli 40. Esimerkiksi pankki- ja rahoituspalveluissa ERA tarkastelee ainoana alansa edustajana lähes kaikki rahoituksen komponentit: faktoring, limiitit, lainat, valuutanvaihto, palvelumaksut, valuutanvaihdon marginaalit, takaukset ja maksukorttiprovisiot. Se kannattaa, sillä parhaimmillaan näistä on saavutettu 70 prosentin säästö.

Asiantuntija Martti Kiijärvi huomauttaa, että markkinoilla tapahtuu jatkuvasti muutoksia, jotka vaikuttavat kustannuksiin. Säästön mahdollisuuksia tulee koko ajan lisää.

Nyt ajankohtaisia ovat esimerkiksi maakaasumarkkinan avautuminen kilpailulle, tänä vuonna voimaan tulleet uudet toimituslausekkeet rahdeissa sekä ympäristövaikutusten tärkeys suomalaisille yrityksille. Asiat ovat yleensä monimutkaisia, mutta yritys saa käyttöönsä ERA-asiantuntijoiden resurssit, hyvät toimittajasuhteet ja markkinoiden erityisosaamisen – minkä ansiosta siltä ei enää häviä ”ylimääräistä” rahaa liiketoiminnan kuluihin.

Lisäarvoa asiantuntijan työstä: 90 % suomalaisyrityksistä on sitä mieltä, että asiantuntijan käyttö kustannusten hallinnassa edistää toiminnan kehittymistä tehokkaammin kuin jos kehitystyötä tehtäisiin itse.

Ulkopuolisesta asiantuntijasta on hyötyä yritykselle, kun

  • organisaatiossa ei ole ajantasaista tietoa tavara- ja palvelutoimittajien palvelumalleista ja hintatasosta
  • ei ole aikaa suunnitelmalliseen kustannusten hallintaan
  • oman henkilöstön työpanos tarvitaan ydintekemiseen
  • toiminnan kehittämiseen tarvitaan pääomia
  • halutaan parantaa liikevoittoa
  • halutaan kehittää toimintaa ja hyötyä tavaran- ja palveluntoimittajien tehokkaimmista uusista palvelumalleista.