Kaikissa organisaatioissa, toimialasta riippumatta, yhteistä on muutos. Usein hitaasti vaikuttavien suurten globaalien trendien lisäksi muutos on myös jatkuvaa kehitystä organisaatiosi ostamien tavaroiden ja palvelujen tuotannossa. Nämä pienemmät muutokset ovat kuitenkin usein kustannusten hallinnan kannalta erittäin olennaisia. Esimerkiksi uusien tehokkaiden toimitusmallien myötä kustannukset laskevat merkittävästi, mutta vain jos uusi toimintamalli otetaan käyttöön.

Muuttuvassa maailmassa pärjää vain varautumalla muutokseen ja johtamalla sitä liiketoiminnalle edulliseen suuntaan. Kustannusten hallinnan kannalta tämä tarkoittaa muutamien perustavaa laatua olevien ajattelutapojen ottamista käyttöön koko organisaatiossa. Kustannusten hallinnan kulttuurin tulisi olla osa jokapäiväistä toimintaa.

Asiantuntijamme ovat koonneet ilmaisen oppaan kustannusten hallinnan kulttuurin rakentamisen tueksi.