Uudet teknologiat ovat välttämätön osa muuttuvia liiketoiminnan muotoja. Digitaalinen transformaatio muuttaa merkittävästi yritysten toimintatapoja ja liiketoiminnan toteuttamista. Esimerkiksi prosessien automatisointi robottien avulla, tekoäly, lisätty todellisuus ja 3D-tulostus ovat osa tulevaisuuden liiketoimintaa. Yrityksien on toteutettava toimenpiteet, joiden avulla digitaalisen transformaation aiheuttamaan muutokseen voidaan vastata, myös hankintatoimessa.

Teknologinen, maantieteellinen ja väestörakenteen muutos yhdessä tekevät globaaleista markkinoista entistäkin kilpaillumpia. Jos kilpailussa haluaa pysyä mukana, on muutokseen valmistauduttava nyt. Ajattelutapa, jonka mukaan teknologiaan investoidaan vain tiettyinä aikoina, ei enää riitä. Digitaalinen transformaatio on matka, jolla ei ole lopullista päämäärää.

Digitaalinen transformaatio voi kuulostaa itsestään selvältä – kyse on liiketoiminnan muuttamisesta digitaalista teknologiaa hyödyntämällä. On kuitenkin pidettävä mielessä, että kyseessä on pohjimmiltaan muutoksen hallintaprosessi. Eri sidosryhmillä on eri prioriteetit, joten ylimmän johdon tulee hankintajohtajan opastuksella määritellä ja sopia strategiset tavoitteet ja viestiä niistä toistuvasti. Digitaalinen transformaatio voidaan toteuttaa vain, jos myös hankintatoimen ulkopuolella uskotaan, että muutos kannattaa.

Lataa asiantuntijoidemme laatima ilmainen opas ja lue lisää digitaalisesta tranformaatiosta!