Palvelemme eri toimialojen yrityksiä

”Expense Reduction Analystsin kanssa toimimisessa ei ole riskejä, vaan vain hyötyjä. Heidän asiantuntijansa ovat ottaneet meidän intressimme 100% huomioon kaikissa neuvotteluissa, osoittaen jatkuvaa sitoutumista.”

Oscar Huarte, Toimitusjohtaja - Lizarte

Autoteollisuus

Autoteollisuus on globaalisti yksi maailman tärkeimmistä talouden aloista. Autoteollisuus on myös teollisen tehokkuuden edelläkävijä sekä kustannustenhallinnassa että toimittajasuhteissa.

Pankki- ja rahoituspalvelut

Pankki- ja rahoituspalveluihin kuuluvat niin pankit, vakuutusyhtiöt kuin investointipankit. Tämän toimialan yritykset elävät transaktioista ja käyvät kauppaa vakuuksilla, velkakirjoilla ja vakuutuksilla.

Rakennusteollisuus

Rakennusteollisuus kattaa sekä rakennusliikkeet, insinööritoimistot kuin myös teollisuuden ja infrastruktuurin rakentamisen. Rakennusteollisuuden suhdanteet ovat usein tiukasti sidoksissa kansantalouden suhdanteisiin.

Koulutus

Koulutuspalveluita tarjotaan sekä nuorille että aikuisille kouluissa, lukioissa, ammattikouluissa, yliopistoissa ja korkeakouluissa.

Koulutuspalveluita tarjoavat niin julkiset, yksityiset kuin voittoa tavoittelemattomat toimijat. Oppilaitosten rahoitus on usein sidoksissa oppilas- ja valmistumismääriin ja siten kustannustenhallinnalla on erittäin tärkeä merkitys organisaation toiminnan jatkuvuuden kannalta.

Terveys- ja sosiaalipalvelut

Terveys- ja sosiaalipalvelut kattavat sekä yksityiset että julkiset sairaalat, hammaslääkäriasemat, hoitokodit, sekä muut hoitopalvelut.

Terveys- ja sosiaalipalvelut ovat yksi suurimpia ja nopeiten kasvavia toimialoja globaalisti. Toimiala on kuitenkin vahvasti riippuvainen julkisesta rahoituksesta, sääntelystä ja toimintaetiikasta, joten kustannustenhallinta on erittäin tärkeä osa toimialan toimintaa.

Majoitus- ja ravintolapalvelut

Tämä laaja toimiala kattaa niin hotellit, ravintolat kuin erilaiset matkanjärjestäjä- ja matkailijapalvelut.

Toimialan toimintaympäristöön vaikuttavat paljon yleinen taloudellinen tilanne, kuluttajien käytössä olevat varat, lomasesongit ja sää, sekä monet muut tekijät.

Waiter holding a tray of champagne flutes

Valmistava teollisuus

Valmistavan teollisuuden yritykset muuttavat raaka-aineita tuotteiksi sekä kuluttajille että teollisuuden tarpeisiin.

Tuotantomäärät saattavat vaihdella nopeasti yleisten ja toimialakohtaisten suhdanteiden mukaan.

Voittoa tavoittelematon toiminta

Vapaaehtoissektorin organisaatiot voivat olla yksityisiä tai julkisia. Ne tukevat sosiaalisia, poliittisia tai yhteisöllisiä toimintoja: ammattiliittoja, urheiluseuroja jne.

Vapaaehtoisorganisaatiot ovat taloudellisesti riippuvaisia jäsenistön tuesta, lahjoituksista ja julkisesta tuesta.

Asiantuntijapalvelut

Liikkeenjohdon asiantuntijapalvelut käsittävät esimerkiksi kirjanpidon, lakipalvelut, mainonnan ja markkinoinnin, tietotekniikan ja henkilöstöpalvelut.

Julkinen sektori

Vaikka julkisen sektorin koko vaihtelee paljon maasta toiseen paljon, sen merkitys on kansantalouden kannalta suuri: kansalliset ja paikalliset viranomaiset, julkinen liikenne, puolustusvoimat, poliisi, koulutus ja muut julkiset tahot tekevät erittäin suuria hankintoja ylläpitääkseen tehtäviään.

Toiminnan tehostaminen ja veronmaksajien rahojen säästäminen tarjotun palvelun laadun varmistamisen ohella onkin yksi avainalueista julkisen sektorin toiminnan kehittämisessä.

Jälleenmyynti ja tukkukauppa

Kulutustapojen nopea muuttuminen, esimerkiksi nettikaupan myötä, on ollut suuri haaste tukkukaupalle ja jälleenmyynnille. Toimialan muutoksen ja markkinan kehityksen syvällinen tuntemus ovatkin kustannustenhallinnassa korvaamattoman arvokkaita.

Kuljetus ja logistiikka

Kuljetukset ja logistiikka ovat avainasemassa toimitusketjuissa. Tähän toimialaan kuuluvat niin lähetti- kuin maalikennepalvelut kuin varastointipalvelutkin. Kiristyneessä kilpailussa kustannustenhallinnalla on merkittävä asema kilpailukyvyn rakentamisessa.

Lue lisää meistä ja toiminnastamme

Keitä olemme